A kiemelt beruházások intézménye sok vitát váltott ki az elmúlt években.

Ezért a Civil Kollégium Alapítvány aktivistáiként elhatároztuk, hogy kezdeményezzük a kiemelt beruházásokról szóló törvény felülvizsgálatát.

Elfogadjuk, hogy ilyen státusra szükség lehet és a mindenkori államnak jogában áll ezzel a címkével ellátni és kivételesen kezelni egy-egy beruházást. Ám ez a gyakorlatban sokszor azt eredményezi, hogy az önkormányzatok hatásköre sérül, sem beleszólásuk, sem bevételük nem származik az ilyen beruházásokból. A települések lakói ilyen esetekben inkább elszenvedői, mintsem nyertesei a beruházásnak.

De nem csak az érintett települések lakóinak véleményét, érdekeit hagyják figyelmen kívül. Számos esetben a környezetvédelmi, örökségvédelmi szempontokat sem veszik figyelembe egy-egy beruházás esetén.

Megdöbbentő adat: az eredeti 2006-as törvényt  – mely az EU-s támogatással megvalósuló nagyberuházások számára könnyítette meg az engedélyek kiadását  –  ma már közel háromezer beruházás esetén alkalmazzák.

Az elmúlt években számtalan környezetromboló, a hazai műemléki örökséget vagy egy-egy település élhetőségét veszélyeztető kiemelt beruházás ellen tiltakoztak önkormányzatok, civilek. Szeretnénk megszólítani őket, hogy megismerjük véleményüket, álláspontjukat a kérdésben.

Ennek érdekében egy rövid kérdőívet készítettünk.

Kérjük, töltsétek ki az alábbi kérdéssort, hogy minél több szempontot  megismerve tudjunk fellépni a kiemelt beruházások rendezése ügyében!

Köszönjük, ha segítitek a munkánkat ebben a fontos ügyben!

 Itt írhatsz nekünk: kiemeltberuhazasok@cka.hu

ÍGY ÍRTÁTOK TI 

Nagyon sokan osztottátok meg velünk a véleményeteket arról, hogy a kiemelt beruházásokról szóló törvénnyel milyen bajok vannak és a milyen változtatásokra lenne szükség. Ezekből az értékes gondolatokból válogattunk egy csokrot:  

Azért kell eltörölni, mert elég volt az uram-bátyám világból! Mi ’90-ben valódi rendszerváltást szerettünk volna, még akkor is, ha a társadalom egy része nem érett meg rá, ahogy ma sem. Akkor lesz itt bármilyen fejlődés, ha a tudásba, az innovációba öntjük a pénzt, s nem a haverokhoz.

Mert a Fidesz a zsebét tömi vele!

Ne haveri vagy politikai alapon legyen kiemelt, hanem valóban fontos, sokakat pozitívan érintő legyen! 

Eltörölni! 

A kiemelt beruházások definícióján kellene szigorítani, ne lehessen vele visszaélni.

Azért lenne szükséges eltörölni, mert a módosításnál is hagynának maguknak elegendő lehetőséget a visszaélésre.

Alapvetően az ott élők döntsék el, milyen beruházást, fejlesztést akarnak a településükön 

A kiemelt beruházássá minősítéshez szakértői bizottsági javaslat, vagy valamilyen paritásos fórum egyetértése legyen szükséges

Egy kiemelt beruházáshoz éppen hogy szigorúbb kontroll lenne szükség (nyilvános gazdasági és környezetvédelmi hatástanulmányok, önkormányzatok bevonása, valódi lakossági egyeztetés stb.). A jelenlegi szabályok kb. egy átlagos magánépítkezésnél is enyhébb követelményeket írnak elő. 

Mert csak a Fidesz lopásainak leplezésére szolgál, állami szintű korrupciókat leplez és tesz feltárhatatlanná!

Tilos és tiltott olyan helyen beruházni, építkezni, ahol környezetvédelmi okból, vagy műemlék, múltbéli értékek sérelme következne be, vagy ha a lakosság 75 %-a tiltakozik ellene.

Nincs olyan, hogy fontos, vagy kevésbé fontos. Ha nemzetgazdasági beruházás, magyarán közpénzből megy, akkor azt olyan gondosan kell előkészíteni és lebonyolítani, mintha a “saját zsebére” kockáztatna az illetékes. És a szabályokat ugyan úgy be kell tartani, mint a többi esetben, nem lehetnek kivételek.  

El kell törölni, mert az egész törvény csak arra volt jó, hogy az Orbán kormány visszaéljen vele, s ezt a lehetőséget kormányváltás esetén sem szabad meghagyni.

Nem ismerem a törvény részleteit, de az biztos, hogy a természet és a környezet védelme elsődleges szempont kellene, hogy legyen, bármilyen beruházás esetén. Az állam (a nemzetgazdaság) értünk, állampolgárokért van és nem fordítva, így a számunkra legfontosabb szempontoknak kell érvényesülniük: egészséges környezet, a közpénz leghasznosabb, mindannyiunk érdekét szolgáló elköltése, szigorú ellenőrzés mellett, felelősen.

A lényeg, hogy csak ellenőrzött és jogos esetekben lehessen egy beruházást ily módon kiemeltté tenni, vagyis megelőzni azt, hogy fontos érintettek szükségleteit, igényeit és véleményét figyelmen kívül lehessen hagyni.

Nemzetgazdasági, közösségi érdeket képviselő beruházások, nem privát beruházások viselhetik ezt a titulust, az odaítélésben pedig olyan civil szervezetek vegyenek részt, akiknek erre rálátása van, pl. tudományos társaságok, biztonságpolitikai szakértők, közgazdasági társaságok, MTA. A közvetlen lakókörnyezet nem feltétlenül független a döntés szempontjából, de betekintési joga minimum kellene legyen.

Ha valami TÉNYLEG FONTOS, akkor minden hivatal soron kívül intézheti az ügyeket (engedélyezés, stb.), de NE LEHESSEN MEGKERÜLNI az egyébként már elfogadott törvényt!

Jelentősen szűkíteni kell a mindenkori kormány jogát, hogy mely beruházások vonhatók ki a klasszikus törvényi szabályozás alól. Ugyanis a laza szabályozás miatt a visszaélés 1000%-ra csavart gyakorlata zajlik a szemünk előtt.

Az önkormányzatoknak és a lakosságnak legyen már hatásköre a saját területén, és ne vágják ezt át azzal, hogy papíron elcsatolják máshová a területet!!!

Nagyon kivételes esetben, szűk körben, szigorú feltételek mellett lehessen kiemeltnek nyilvánítani egy beruházást, és legyen helye ellene bírósági jogorvoslatnak. 

A kiemelt beruházások kiírását nyilvánossá kéne tenni és a pártok szakértőivel véleményeztetni. Nem lehetne titkosítani 10-85 évre.

Az adott régióban vagy településen szakértők bevonásával hatástanulmányt készíteni, majd megvitatni a helyi lakosokkal. Ha nagy mértékben van támogatás, akkor lépjen csak életbe a beruházás, de hozzáigazítva a helyi igényekhez.  

Mert minden műemléket egyedileg kell megítélni!

Népszavazáshoz, vagy helyi szavazáshoz kötném, hogy egy beruházás megkapja ezt a státuszt.

Kiemelt beruházást kizárólag széles körű szakmai egyeztetést követően, és a szakma érveinek érdemben való figyelembevételével lehessen elkezdeni és kivitelezni.

Definiálni kell, pontosan mik azok a nemzetgazdasági szempontok, amelyek kiemelhetik az egyes beruházásokat a többi közül. Ez szakpolitikai feladat.

Ugyanolyan építésügyi szabályok vonatkozzanak ezekre is,mint a többi építkezésre. Ne lehessen jogszabályt módosítani a kiemelés okán. Legyenek publikusak a szakma számára éppúgy,mint a polgárság számára.

A tendenciózus visszaélésekre okot adókat. A lakosság, közérdekét és a környezetvédelem érdekeit előbbre kellene sorolni az üzleti érdekeknél. Lehessen akár népszavazást is tartani az ügyben. Az önkormányzatokhoz visszaadni a központosított jogokat.

A már létező helyi és általános országos szabályozásoknak mindennek meg kellene felelnie és kész (olyan szabályozásoknak kell/ene léteznie). Az ad hoc módon, mindenféle előzetes tanulmány vagy adatgyűjtés nélkül, hasraütéses módon fenntarthatatlan vagy jellemzően ugyanazt a szűk réteg nyereségét szolgáló és nem a közjót vagy a helyiek érdekét szem előtt tartó beruházásokat, pl. helyi építési szabályzat felülírását egy-egy randomnak tűnő helyrajzi számon, vagy felülről a helyiekre kényszerített, nyilvánvalóan csak EU-s (sajnos nem elszámoltatott) vagy egyéb pénzek elsikkasztására szolgáló beruházásokat (pl. méregdrága stadionok építése, amit aztán a város tartson fenn – új kórházak és iskolák helyett) meg kell szüntetni.

Tisztázandó, hogy mit jelent és mi a tartalma: “nemzet”, “gazdaság”, “nemzetgazdaság”, “közpénz”, “beruházás”, “törvény”, “képviselő”, “energia-, karbantartási-, bérköltség”, “döntéshozás”.

Egy beruházás komplex dolog. Mérlegelni kell az előnyöket, az okozott hátrányokat. Úgy vélem, nem épülhetne pl. út, vasút, ha az csak helyi érdekek alapján lehetne megvalósítani. Olyan törvényi szabályozás kell, ami az egyeztetéseket lefolytatja, a szempontokat megfelelő módon képes besorolni, prioritásokat képes felállítani, és ennek megfelelően képes mérlegelni. A fidesz-törvény jelenleg nem ilyen. Egy önkényuralmi döntéshozatal demokratikus látszatának fenntartására szolgáló eszköz.

Közpénzből finanszírozott beruházások az ország állampolgárainak az érdekeit kell, hogy szolgálják. Ha ez nem teljesül, akkor az nem kiemelt, így a törvénynek sincs értelme.

Csak parlamenti többségi jóváhagyással lenne aktiválható egy-egy ilyen beruházás. Előtte egyeztetni kellene az érintett és releváns lakossággal, önkormányzattal, civil szervezetekkel. Ennek dokumentálása és nyilvánosságra hozatala után lehetne parlament elé vinni az ügyet. Összességében tehát jóval erőteljesebb társadalmi kontrollt javaslok.

Menü