Jelöltvita a Díszteremben

Szeptember 8-án, szerda este tartottuk meg partnereinkkel (Tabu Mentes Ország -TMO és Jövő TV) az előválasztási jelöltvitát Szentendrén, a Városháza Dísztermében. Itt szeretnénk megköszönni az önkormányzatnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a termet, hiszen ezek közül a jelöltek közül lesz egyvalaki, aki majd indul a 2022-es országgyűlési választásokon. Kormánypárti és ellenzéki számára ugyanolyan fontos, hogy győzelme esetén ki és hogyan fogja képviselni a térséget, tehát alapvető állampolgári jog és közérdek, hogy megismerhessük a jelölteket (épp ezért bízunk abban, hogy csakúgy, mint most, jövőre is minden induló el fogja fogadni a meghívásunkat egy akkor már minden bizonnyal élesebb, de hasonló hangulatú, kulturált és előremutató vitára).

Miről is volt szó?

A vita – vagy mivel az alapirányokban a résztvevők egyetértettek inkább beszélgetés – három fontos témakörben bontakozott ki:

  • Infrastruktúra és gazdaságfejlesztés
  • Környezetvédelem és fenntarthatóság
  • Alkotmány / Alaptörvény és jogállamiság

 

Bár a témák meglehetősen általánosak, jellegükből adódóan lehetőséget adtak a helyi problémák megbeszélésére is. Ezt segítette a nem reprezentatív online kutatásunk, amire a vita napjáig 202 válasz érkezett (a felmérés most is kitölthető az alábbi linken: ). A felmérés települési szintre bontva vizsgálja, hogy az ott élők milyen problémákat látnak és mivel elégedettek, milyen fejlesztések valósultak meg és azokat mennyire tartják hasznosnak, milyen a kisebbségek, mélyszegénységben élők helyzete, illetve helyben melyik szereplő mozdítja elő inkább a társadalom jólétét.

Helyi önrendelkezés, csökkenő önkormányzati jogkörök

Beépítések, túlzsúfoltság, közműhálózat, közlekedés, ingázás – a bemutatkozás után ilyen fajsúlyos problémákkal kapcsolatban mondták el véleményüket a jelöltek, név szerint:

Kóder György (Mindenki Magyarországa Mozgalom)

Dr. Katona Andrea (Civil Bázis)

Buzinkay György (Momentum)

Pál Gábor (Jobbik)

Központi szerepet játszott a kérdés, hogy ezek mennyire önkormányzati és mennyire országos hatáskörbe tartozó problémák. Abban egyetértettek a jelöltek, hogy ahhoz, hogy a beépítéseket és az infrastruktúra fejlesztéseket az önkormányzatok kézben tarthassák, vissza kell adni az elvont építési engedélyezési jogköröket, mert a jelenlegi szabályozás szerint az önkormányzat kezében szinte semmilyen kontrollehetőség sem maradt, az önkormányzati hatáskörök kiüresedtek. A hangsúlyok már némileg máshová kerültek, de markánsan megjelent a lakossággal való egyeztetés megkerülhetetlensége, az ökológiai szempontok és EU-s irányelvek és szabályozások fontossága és prioritása, valamint a problémák tágabb összefüggésekben való szemlélete, így az is, hogy egy-egy település túlzsúfoltsága a térség többi településére is kihatással van, ezért fontos az önkormányzatok valamiféle együttműködése is.

A beleszolok.hu aloldala a témakörben: https://www.beleszolok.hu/helyi-onrendelkezes/

Kiemelt beruházások – nemzetgazdasági érdek, vagy visszaélés?

Ezeken a gondolatokon keresztül jutottunk el a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások szabályozásáig, aminek a hatásai országosan érzékelhetőek számos helyen.

A vitaest előtt a Kiemelt Beruházások Akciócsoport aktivistája osztott szórólapot a CKA, Beleszolok.hu, Rendszerszint és az aHang támogatásával indult “STOP Kiemelt Beruházások” kampány részeként (https://www.beleszolok.hu/kiemelt-beruhazasok-kampany/) .

A moderátor (Juhász Bence – Tabu Mentes Ország – TMO) kérdése az volt, hogy a jelölteknek mi a véleménye a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásokról: teljesen elfogadhatatlannak tartják, vagy vannak-e olyan esetek, amikor elfogadhatóak? Itt kiemelte, hogy vannak olyan beruházások, amikor az önkormányzatok hatásköre csorbul, illetve zöldmezős beruházásokról van szó.

Egybehangzó volt az a vélemény, hogy a jelenlegi gyakorlaton változatatni kell, mert az elsősorban nem nemzetgazdasági érdekeket szolgál, tehát így, a jelen formájában nincs szükség kiemelt beruházásokra, de megfelelő kontroll mellett bizonyos esetekben szükség lehet valamiféle gyorsított eljárásra – példaként elhangzott mondjuk egy válsághelyzet miatti vakcina vagy gyógyászati segédeszköz gyár, vagy ha olyan beruházásról van szó, amire helyben nincs keret és erőforrás, de országos közérdek a megvalósítása. Itt is kiemelték az egyeztetés fontosságát, azt, hogy az önkormányzatokkal legyen szükséges egyeztetni, illetve legyen jogorvoslati lehetőség, ha az önkormányzat számára kedvezőtlen döntés születik egy-egy beruházásról.

Közvéleménykutatás – tényleg ilyen jó a vízszolgáltatás?

Mint korábban írtuk, egy kérdőív segítségével mértük fel a helyi elégedettséget (a felmérés most is kitölthető az alábbi linken: ). Ennek egy részletét megmutattuk a jelölteknek is az eseményen, s azt kérdeztük, találnak-e benne valami meglepőt, illetve változtatnának-e valamit a korábban elmondottakon.

A leginkább azt találták meglepőnek, hogy a vízszolgáltatással nagy mértékben elégedettek a válaszadók, mivel jelöltként úgy látják, hogy komoly problémák sújtják az ágazatot: elöregedett vezetékek, ebből adódóan gyakori csőtörések, ami komoly szakemberhiánnyal súlyosbodik, az esővíz és szennyvíz szétválasztásának problémája, illetve pénzügyi oldalról a közműadó (azért fizet a szolgáltató, mert szolgáltat, amit abszurdnak találnak a jelöltek), és a rezsicsökkentésből adódó bevételkiesés nehezítik tovább a helyzet kezelését.

Bár megvannak a helyi sajátosságok is, ez természetesen nem csak helyi, hanem országos probléma is.

Kiemelném még itt a természeti, táji környezetet, ami az első öt elégedettséget leginkább kiváltó tényezők között szerepelt, hiszen ezek azok az  értékek, amiket a társadalom szeretne megőrizni.

És a kormánypárti szavazók?

Juhász Bence, a TMO moderátora azt kérdezte a jelöltektől, hogy hogyan tudják megszólítani a kormánypárti szavazókat, ami azért is fontos, mert a parlamentbe jutáshoz az ő támogatásuk is kell?

Minden jelölt egyetértett abban, hogy az ellenségeskedés, a társadalom kormánypárti és ellenzéki megosztása káros folyamat, az emberi habitus ennél sokkal összetettebb, más-más kérdésekben más-más oldalunk dominál. Nagyon fontos ezt az árkot betemetni, és ez nagyrészt politikai felelősség is. Nem mindenki hajlandó a párbeszédre, de aki igen – és szerencsére erre sok példa akad -, azzal fontos és hasznos a beszélgetés akkor is, ha világnézeti szempontból nem győzik meg egymást.

Az eseményt online a Jövő TV közvetítette, itt visszanézhető: https://youtu.be/MMvVZ-mZqlo

A TV Szentendre híradása pedig itt tekinthető meg: https://youtu.be/Xq-Zuy1ZbjM?t=52

Részletesebb összefoglalót témakörönként a későbbiekben írunk.

Szulovszky István

Civil Kotta Egyesület

Menü