KÉRDEZZ, JAVASOLJ,
LEGYÉL JELEN,
VEGYÉL RÉSZT!

Vegyél Részt!

A demokrácia akkor működik, ha működtetjük. Választott vezetőink munkája függ attól is, hogy van-e, aki számonkéri. Nincs elég információnk önkormányzataink, közpénzből működő testületeink működéséről? Kérdezzünk!

Ezt az oldalt azért fejleszti a CKA, hogy az aktív állampolgárok informáltabban és felkészültebben vegyenek részt a közügyek alakításában. Kérdezz, javasolj, legyél jelen, vegyél részt, szólj bele!

A közmeghallgatás a helyi állampolgári részvétel egyik formája, hasonló egy lakossági fórumhoz. Lehetőséget ad arra, hogy a közösség tagjai a közügyekben személyesen és együttesen és szabadon kérdéseket tehessenek fel és azokra válaszokat kapjanak a képviselőktől, polgármesterektől vagy közintézmények vezetőitől.

Kik vehetnek részt a közmeghallgatáson? A közmeghallgatások nyilvánosak, bárki részt vehet rajta. Csak helyi közügyekben, közérdekű kérdéseket lehet feltenni, vagyis olyan témával kapcsolatban lehet kérdezni, amellyel kapcsolatban a kérdezetteknek döntési jogköre van. Itt lehet beszámolni problémákról és javaslatokat tenni, amire a testületi üléseken nincs lehetőség, mert ott nem szólalhatnak fel a lakók, csak ha ezt valamelyik ügy kapcsán az egyik képviselő kéri és a testület megszavazza.

Mik a közmeghallgatás megtartásának általános szabályai? A képviselőknek, illetékeseknek vagy a helyszínen vagy legfeljebb 15 napon belül írásban válaszolnia kell a közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre és javaslatokra. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (2011. évi CLXXXIX. tv., “Mötv.”) szerint minden helyi önkormányzatnak évente legalább egyszer kötelező közmeghallgatást tartania (54. §). (Ha ennek nem tesz eleget, érdemes bejelentést tenni a helyi kormányhivatalnál.) A helyi közmeghallgatás szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatnak is tartalmaznia kell. Itt található pl. hogy hány nappal előre kell nyilvánosan kihirdetni a közmeghallgatás időpontját.

Készült a TASZ helyi önkormányzati aktivizmus 1×1 kisokosa alapján, ami itt olvasható.

Hívd fel a lakosság figyelmét! Továbbítsd nyilvános csatornákon, hogy minél több ember tudjon róla, és vegyen részt.

KÜLDD BE!

grade

Településeden mikor lesz közmeghallgatás?
Milyen kapcsolódó események lesznek?

Írd meg nekünk a beleszolok@cka.hu címre!

Menü