Részvétel Hete 2023 – Csobánka
Vargha-kert Lakossági Fórum
2023.10.04 18:00

Szervező: Civilek Csobánkáért

Csobánkán jelentős állampolgári részvétel mellett tartották meg a Vargha-kert Lakossági Fórumot a Részvétel Hete 2023  eseménysorozat keretében.

Előzmények

A Vargha-kert Csobánka utolsó egybefüggő, közel kéthektáros, visszaerdősült zöldterülete a település szívében. Bár az itt élők komoly civil összefogással és petícióval fejezték ki ragaszkodásukat a helyileg védett, beépítetlen kerthez, a Csobánkai Önkormányzat két évvel ezelőtt mégsem élt az elővásárlási jogával, így a terület – igen kedvező, mindössze 35 millió forintos áron – ingatlanfejlesztő és építési vállalkozók tulajdonába került. Az új tulajdonosok nemrég olyan hasznosítási javaslatokat nyújtottak be az önkormányzatnak, amelyek jelentős hatással lennének a település életére és/vagy a jelenlegi HÉSZ módosítását igényelnék.

A „kert” a hatályos helyi építési szabályzatban (HÉSZ) „beépítésre nem szánt helyi jelentőségű természetvédelmi terület”, amelyen építési korlátozás van. Ennek értelmében lakóépület nem, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedés, pihenés és szabadidős, turisztikai, vendéglátás és szállás jellegű tevékenység létesítményei helyezhetők el rajta (azok is csak bizonyos telekméret fölött). Településközponti funkciói (gyalog- és kerékpárút) miatt elővásárlási joggal érintett. A jelenlegi tulajdonosok ezeknek a korlátozásoknak az ismeretében vásárolták meg.

A benyújtott tulajdonosi javaslatok (röviden összefoglalva):

  • Változatlan HÉSZ esetén 100-1500 fős nappali rendezvények szervezése a területen.
  • A17.277m2-es területen 6 db 750m2-es építési telek kialakítása mellett a fennmaradó 12.777m2 terület önkormányzati tulajdonba adása (ott közösen aktív pihenőpark kialakítása).
  • Az ingatlan értékesítése tőkeerős, “befolyásos” vevőnek.

A Civilek Csobánkáért csoport a fórumot a tulajdonosok terület-hasznosítási javaslatai által kiváltott lakossági felháborodás, aggodalom és aktivitás (a helyiek újabb petíciót indítottak a kert jelenlegi állapotának megőrzéséért), felmerülő kérdések, észrevételek és javaslatok megvitatására hívta össze. De fontos szempont volt a településvezetés irányából érzékelhető „csend” szülte bizonytalanság is, hiszen a csobánkaiak elsősorban arra lettek volna kíváncsiak, hogy mi a képviselőik álláspontja a két évvel korábbi, többségi döntésük következtében kialakult helyzetben.

A civilek három téma köré szervezték a beszélgetést, ahol a résztvevők arról kérdezték a település döntéshozóit, hogy:

  • Célja-e a településnek megtartani a Vargha-kert egyedülálló, egybefüggő zöldterületét?
  • Van-e és ha igen mi a település vezetésének hosszú távú elképzelése Csobánka utolsó egybefüggő, belterületi zöldfelületének hasznosulásával kapcsolatosan? 
  • Tervezi-e az erről való gondolkodásba bevonni az itt élőket? Amennyiben igen, milyen határidővel vállalja egy erre vonatkozó terv elkészítését?
  • Hogyan kíván érvényt szerezni a helyi természetvédelmi hatóság a helyileg védett természeti értékek tényleges védelmének?
  • Milyen garanciákat tud vállalni a természetvédelmi törvények és a helyi szabályozás betartására, a szabályszegések elrettentő erejű szankcionálására?

A válaszokra mintegy 70 csobánkai lakos volt kíváncsi személyesen, és a 2,5 órás élő közvetítést is 50-60 ember követte online, ami szintén jelentősnek számít egy ekkora település esetében. 

(Csobánkán a 2019. október 13-i helyi önkormányzati választáson 2.784 választókorú polgár szerepelt a névjegyzékben, akik közül 1.483 fő adta le a szavazatát.)

Események

Az élénk vita során – ahol a kert tulajdonosai is számos kérdést kaptak a csobánkai polgároktól – sajnos kevés érdemi és egyértelmű választ sikerült kicsikarniuk a képviselőikből a Pest megyei település lakóinak. 

A falu polgármestere ismét megerősítette, hogy a jelenlegi településvezetés nem kíván a HÉSZ-ben a területre vonatkozó övezeti besoroláson és szabályozáson változtatni, ami arra utal, hogy a település szeretné egybefüggő zöldterületként megőrizni a Vargha-kertet (bár ez ebben a formában konkrétan nem hangzott el). Ezen túl azonban nem igazán tervez gondolkodni azon, hogy a terület milyen jellegű hasznosulását látná szívesen („hiszen az valaki magántulajdona”). Így a civilek által felvetett, a helyi lakosságot is bevonó, ún. közösségi tervezés ötletére – se annak megvalósulására vagy határidejére – nem adott egyértelmű választ.

A helyileg védett természeti értékek tényleges megóvásával kapcsolatosan azt az információt tudták meg a résztvevők a helyi főépítésztől, hogy folyamatban van a helyi természetvédelmi rendelet megalkotása, ami – ha elkészül – ezeknek a területeknek a védelmét fogja szolgálni. Ugyanakkor sem a jelenleg is érvényben lévő, sem a közeljövőben rendeletbe foglalni tervezett természetvédelmi szabályozás hatékony betartására és bármilyen jellegű természetkárosítás – például az engedély nélküli fakivágások – elrettentő erejű szankcionálására semmilyen ígéretet vagy garanciát nem kaptak a helyiek.

A harmadik kérdéskör – az előbbiekkel szorosan összefüggő és a Pest megyei agglomerációban egyre gyakrabban felmerülő téma – a település túlzott beépítésével és népességszámának növekedésével kapcsolatos döntéshozói álláspontra kérdezett volna rá, amire az előző két kérdéskörrel kapcsolatos élénk érdeklődés miatt már nem jutott idő ezen a fórumon. 

Tapasztalatok

A lakossági fórum megszervezését a Civilek Csobánkáért csoport 3 aktív tagja kezdeményezte, de a megvalósításba belső és külső segítséget is bevontak. A Civil Kollégium Alapítvány szakmai tudással, tanáccsal, a vizuális megjelenés (plakátok, szórólap és közösségi média) megtervezésével, a videófelvétel elkészítésével és anyagi támogatással járult hozzá, egy felkért moderátor konzultációs alkalmakkal és a fórum levezetésével, további csoporttagok pedig a szórólapok háztartásokba történő eljuttatásával. A mintegy 70 ember mozgósítása (és további 50-60 érdeklődő megnyerése az eseménynek) így legalább 10-12 ember munkájának köszönhető.

A településvezetés jelentős számban (a polgármester, öt képviselő, a pénzügyi bizottság egyik külsős tagja és a település főépítésze) képviseltette magát a civilek által szervezett lakossági fórumon, csak az alpolgármester, a pénzügyi bizottság másik külsős tagja és a település jegyzője nem jött el. Sokan (elsősorban a néhány éve kiköltözők) ezen a fórumon hallottak először a kerttel kapcsolatos két évvel ezelőtti történésekről, és mivel a jelenlegi tulajdonosok is elfogadták a meghívást, számos csobánkai az ő álláspontjukkal is csak itt találkozott.

Sok olyan ember is bevonódott a közösségi aktivitásba, aki korábban nem vett részt ilyen eseményen, de a jövőben szívesen támogat hasonló érdekvédelmi, érdekképviseleti megmozdulást akár személyes aktivitással, akár a költségek egy részének átvállalásával.

Tanulságok

Ha hasonló helyzetben lévő települések számára is érvényes konklúziót kellene megfogalmazni, az talán az lehetne, hogy egy település polgárainak kinyilvánított szándéka, igénye és akarata ellenében hozott képviselő-testületi döntés szinte biztosan olyan kényszerpályára állítja az adott önkormányzatot, ami a választópolgárokkal szembeni további konfliktusok melegágya. 

A csobánkai Vargha-kert Lakossági Fórumon megtudtuk, hogy a jelenlévő civilek leginkább egy pihenésre és szabadidő eltöltésére alkalmas „közparkot”szeretnének látni a területen, azt azonban nem sikerült megtudnunk, hogyan látja (egyáltalán látja-e vagy szeretné-e látni) a településvezetés Csobánka és benne a Vargha-kert jövőjét.  Az viszont egyértelműen kiderült, hogy a képviselők két évvel korábbi döntése olyan csapdahelyzetet teremtett a település számára, amiben nagyon nehéz lesz jól dönteni.

Bár a helyi lakosok sok kérdésükre nem kaptak választ, vagy nem kielégítő választ kaptak, a településvezetés számára egyértelművé vált, hogy az embereket érdekli a kert sorsa, válaszokat várnak, és annak érdekében, hogy ezt megkapják, akár a komfortzónájukat is készek elhagyni. Mind az érdeklődők száma, mind az elhangzott kérdések és hozzászólások tartalma, mind az esemény felfokozott hangulata azt üzente a csobánkai döntéshozóknak, hogy nem tudják többé a szőnyeg alá söpörni a kert ügyét.

Mivel a jelenlegi status quo nem nevezhető megnyugtatónak és véglegesnek sem tekinthető, a civilek kerttel kapcsolatos küzdelme itt nem ért véget. A további lépések a jogi keretek tisztázásán és a védett státusz megerősítésén túl a közösségi tervezés irányába mutatnak, ahol a helyben élők megfogalmazhatják a kert közösségi hasznosításával kapcsolatos elképzeléseiket, és kifejezhetik az ezzel kapcsolatos igényeiket a döntéshozók felé. A Civilek Csobánkáért csoport ebbe a részvételi folyamatba szeretné bevonni a település minél több lakóját.

Az esemény teljes terjedelmében megtekinthető itt

Az eseményt a CKA – Civil Kollégium Alapítvány Fókuszban a Helyi Demokrácia / Putting Local Democracy in Focus (ECAS -01104626) programja támogatta.

 

Az esemény az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg

 

   

Menü